لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :

برند

تعداد سیم کارت

صفحه نمایش رنگی

فقط نمایش کالاهای موجود :
Samsung Galaxy J2
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 8.4 × 69 × 136.5 میلی‌متر
 • وزن : 122 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Samsung Galaxy S6 DUOS 32GB
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 6.8 × 70.5 × 143.4 میلی‌متر
 • وزن : 138 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی‌متر)
samsung E7
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 7.3 × 77.2 × 151.3 میلی‌متر
 • وزن : 141 گرم
 • تعداد سیم کارت : یک سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی‌متر)
samsung core prime
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 8.8 × 67.9 × 130.8 میلی‌متر
 • وزن : 130 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
samsung B310
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 13.1 × 46.4 × 112.7 میلی‌متر
 • وزن : 75 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 Samsung Galaxy A8 SM
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 5.9 × 76.8 × 158 میلی‌متر
 • وزن : 151 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی‌متر)
SAMSUNG G531 H/DS
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
 • ابعاد : 8.6 × 72 × 144 میلی‌متر
 • وزن : 156 گرم
SAMSUNG J700 F
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
 • ابعاد : 7.5 × 78.7 × 152.2 میلی‌متر
 • وزن : 171 گرم
SAMSUNG J700H
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
 • ابعاد : 7.5 × 78.7 × 152.2 میلی‌متر
 • وزن : 171 گرم
SAMSUNG NOTE 4 C
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • تعداد سیم کارت : یک سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
 • ابعاد : 8.5 × 78.6 × 153.5 میلی‌متر
 • وزن : 176 گرم
SAMSUNG NOTE 4 H
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • تعداد سیم کارت : یک سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
 • ابعاد : 8.5 × 78.6 × 153.5 میلی‌متر
 • وزن : 176 گرم
SAMSUNG S6 EDGE + 32 GB
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • تعداد سیم کارت : یک سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی‌متر)
 • ابعاد : 154.4x 75.8 x 6.9 mm
 • وزن : 153 گرم