لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :

برند

تعداد سیم کارت

صفحه نمایش رنگی

فقط نمایش کالاهای موجود :
Huawei Y550
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 9.5 × 68 × 133 میلی‌متر
 • وزن : 153 گرم
 • تعداد سیم کارت : یک سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Huawei Y540
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 132.5 × 67 × 9.3 میلی‌متر
 • وزن : 145 گرم
 • تعداد سیم کارت : یک سیم کارته
Huawei Y530
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 132.5 × 67 × 9.3 میلی‌متر
 • وزن : 145 گرم
 • تعداد سیم کارت : یک سیم کارته
Huawei Y221
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 12.3 × 60.6 × 116.5 میلی‌متر
 • وزن : 130 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (25 × 15 میلی‌متر)
Huawei P8 Lite
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 7.7 × 70.6 × 143 میلی‌متر
 • وزن : 131 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی‌متر)
Huawei P8
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 6.4 × 72.1 × 144.9 میلی‌متر
 • وزن : 144 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی‌متر)
Huawei P7
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 139.8 × 68.8 × 6.5 میلی‌متر
 • وزن : 124 گرم
 • تعداد سیم کارت : یک سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Huawei P6
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 6.2 × 65.5 × 132.7 میلی‌متر
 • وزن : 120 گرم
 • تعداد سیم کارت : یک سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Huawei Honor 4x
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 8.7 × 77.2 × 152.9 میلی‌متر
 • وزن : 165 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی‌متر)
Huawei Honor 4C
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 8.8 × 71.9 × 143.3 میلی‌متر
 • وزن : 165 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Huawei Honor 3C
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 9.2 × 71.5 × 139.5 میلی‌متر
 • وزن : 140 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Huawei G8
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 7.5 × 76.5 × 152 میلی‌متر
 • وزن : 167 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی‌متر)