لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :

قیمت

ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی

صفحه نمایش

نمودار مصرف انرژی

تکنولوژی حباب ساز

فقط نمایش کالاهای موجود :
ماشین لباسشویی SWD-271CN
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • تکنولوژی حباب ساز : دارد
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 7 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد
ماشین لباسشویی SWD-271SN
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • تکنولوژی حباب ساز : دارد
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 7 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد
ماشین لباسشویی SWD-274CF
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • تکنولوژی حباب ساز : دارد
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 7 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد
ماشین لباسشویی SWD-274SF
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • تکنولوژی حباب ساز : دارد
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 7 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد