لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :

تعداد سیم کارت

فقط نمایش کالاهای موجود :
Lenovo S930
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 8.7*86.5*170 میلی متر
 • وزن : 170 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Lenovo S90
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 146x71.7x6.9 میلی متر
 • وزن : 129 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Lenovo S850
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 8.2 × 71 × 141 میلی‌متر
 • وزن : 140 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Lenovo S650
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 8.8*70*138 میلی متر
 • وزن : 125 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Lenovo P70
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 142x71.8x8.9 میلی متر
 • وزن : 149 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Lenovo A7000
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 8 × 76.2 × 152.6 میلی‌متر
 • وزن : 140 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Lenovo A6000
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 8.2 × 71 × 141 میلی‌متر
 • وزن : 128 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Lenovo A526
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 11*68*132 میلی متر
 • وزن : 145 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Lenovo A369
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 11.7 × 64 × 124 میلی‌متر
 • وزن : 120 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
Lenovo A319
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 10.2 × 63.8 × 123.5 میلی‌متر
 • وزن : 130 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (25 × 15 میلی‌متر)
Lenovo A2010
برخی از ویژگی ها
 • عبارتند از : ترنج افزار تابان
 • ابعاد : 9.9 × 66.5 × 131.5 میلی‌متر
 • وزن : 137 گرم
 • تعداد سیم کارت : دو سیم کارته
 • نوع سیم کارت : سایز میکرو (25 × 15 میلی‌متر)