لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :

قیمت

محفظه نگهداری سیم

کلید برگردان

ظرف جمع آوری گوشت

کباب ساز

کوفته ساز

شبکه مخصوص سبزی

سیستم چرخش معکوس

سوسیس ساز

جایگاه نگهداری سیم

فقط نمایش کالاهای موجود :
چرخ گوشت MG1100P
برخی از ویژگی ها
 • جنس تیغه : استیل
 • توان مصرفی : 450 وات
 • حجم خروجی گوشت : 1000گرم در دقیقه
 • سوسیس ساز : ندارد
چرخ گوشت MT1200
برخی از ویژگی ها
 • حجم خروجی گوشت : 1200گرم در دقیقه
 • توان مصرفی : 700وات
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • سوسیس ساز : دارد
چرخ گوشت MG1800P
برخی از ویژگی ها
 • حجم خروجی گوشت : 1200گرم در دقیقه
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • توان مصرفی : 700وات
 • سوسیس ساز : دارد
چرخ گوشت MG1400
برخی از ویژگی ها
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • توان مصرفی : 700وات
 • حجم خروجی گوشت : 1200گرم در دقیقه
 • سوسیس ساز : دارد
چرخ گوشت MG1500SP
برخی از ویژگی ها
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ
 • توان مصرفی : 850وات
 • حجم خروجی گوشت : 1200گرم در دقیقه
 • سوسیس ساز : دارد
چرخ گوشت MG1600P
برخی از ویژگی ها
 • حجم خروجی گوشت : 1200گرم در دقیقه
 • سوسیس ساز : دارد
 • توان مصرفی : 1000وات
 • جنس تیغه : استیل ضد زنگ