لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :

برند

نمودار مصرف انرژی

اطلاعات نوع یخچال

ضد برفک

آب سردکن

محفظه انجماد سریع

قفسه مخصوص بطری‌های بزرگ

فقط نمایش کالاهای موجود :
یخچال RR20 ERS
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : A
 • ضد برفک : می باشد
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • طول : 69 سانتی متر
 • عرض : 60 سانتی متر
فریزر RZ20 B
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : A
 • ضد برفک : می باشد
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • طول : 69 سانتی متر
 • عرض : 60 سانتی متر
یخچال RR20 B
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : A
 • ضد برفک : می باشد
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • طول : 69 سانتی متر
 • عرض : 60 سانتی متر
یخچال RR20 W
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ضد برفک : می باشد
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • طول : 69 سانتی متر
 • عرض : 60 سانتی متر
فریزر RZ20 W
برخی از ویژگی ها
 • ضد برفک : می باشد
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • طول : 69 سانتی متر
 • عرض : 60 سانتی متر
فریزر RZ20 PN
برخی از ویژگی ها
 • ضد برفک : می باشد
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • طول : 69 سانتی متر
 • عرض : 60 سانتی متر
یخچال RR20 PN
برخی از ویژگی ها
 • ضد برفک : می باشد
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ارتفاع : 180 سانتی متر
 • طول : 69 سانتی متر
 • عرض : 60 سانتی متر
 یخچال فریزر RL46 W
برخی از ویژگی ها
 • ضد برفک : می باشد
 • نمودار مصرف انرژی : A
 • ارتفاع : 192 سانتی متر
 • طول : 59.5 سانتی متر
 • عرض : 64.3 سانتی متر