لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :

قیمت

کنترل از راه دور

کنترل لمسی

فقط نمایش کالاهای موجود :
هود HC-04
برخی از ویژگی ها
 • کنترل از راه دور : دارد
 • کنترل لمسی : دارد
 • قدرت مکش : 750 متر مکعب
 • نوع لامپ : مجهز به لامپ LED
هود HC-03
برخی از ویژگی ها
 • کنترل از راه دور : دارد
 • کنترل لمسی : دارد
 • قدرت مکش : 750 مترمکعب
 • نوع لامپ : مجهز به لامپ LED
هود HC-02
برخی از ویژگی ها
 • قدرت مکش : 720متر مکعب
 • نوع لامپ : مجهز به لامپ LED
 • کنترل از راه دور : دارد
 • کنترل لمسی : دارد
هود HC-01
برخی از ویژگی ها
 • قدرت مکش : 720متر مکعب
 • نوع لامپ : مجهز به لامپ LED
 • کنترل از راه دور : دارد
 • کنترل لمسی : دارد
هود HV-02
برخی از ویژگی ها
 • قدرت مکش : 720متر مکعب
 • کنترل لمسی : دارد
 • کنترل از راه دور : دارد
 • نوع لامپ : مجهز به لامپ LED
هود HB-01
برخی از ویژگی ها
 • کنترل از راه دور : دارد
 • کنترل لمسی : دارد
 • قدرت مکش : 950 متر مکعب
 • نوع لامپ : مجهز به لامپ LED
هود HB-03
برخی از ویژگی ها
 • نوع لامپ : مجهز به لامپ LED
 • کنترل از راه دور : دارد
 • کنترل لمسی : دارد
 • قدرت مکش : 950 متر مکعب
هود HB-02
برخی از ویژگی ها
 • کنترل لمسی : دارد
 • نوع لامپ : مجهز به لامپ LED
 • کنترل از راه دور : دارد
 • قدرت مکش : 950 متر مکعب