لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :
فقط نمایش کالاهای موجود :
موتور سيکلت هدف CDI 125
برخی از ویژگی ها
 • نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه
 • حجم سیلندر : 124.1 سی سی (سانتیمتر مکعب)
 • حداکثر توان : 7.40 کیلووات (10 اسب بخار) در 8،492 دور در دقیقه
 • جعبه دنده : 4 دنده
 • عبارتند از : آپشن : استارتی
موتور سيکلت هدف CDI 125
برخی از ویژگی ها
 • نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه
 • حجم سیلندر : 124.1 سی سی (سانتیمتر مکعب)
 • حداکثر توان : 7.40 کیلووات (10 اسب بخار) در 8،492 دور در دقیقه
 • جعبه دنده : 4 دنده
 • عبارتند از : آپشن: هندلی
موتور سيکلت کویرو CDI 125
برخی از ویژگی ها
 • نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه
 • حجم سیلندر : 124.1 سی سی (سانتیمتر مکعب)
 • حداکثر توان : 7.40 کیلووات (10 اسب بخار) در 8،492 دور در دقیقه
 • جعبه دنده : 4 دنده
 • عبارتند از : آپشن : استارتی
موتور سيکلت کویرو CDI 125
برخی از ویژگی ها
 • نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه
 • حجم سیلندر : 124.1 سی سی (سانتیمتر مکعب)
 • حداکثر توان : 7.40 کیلووات (10 اسب بخار) در 8،492 دور در دقیقه
 • جعبه دنده : 4 دنده
 • عبارتند از : آپشن : هندلی
موتور سيکلت کویر CDI 125
برخی از ویژگی ها
 • نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه
 • حجم سیلندر : 124.1 سی سی (سانتیمتر مکعب)
 • حداکثر توان : 7.40 کیلووات (10 اسب بخار) در 8،492 دور در دقیقه
 • جعبه دنده : 4 دنده
 • عبارتند از : آپشن : استارتی
موتور سيکلت کویر CDI 125
برخی از ویژگی ها
 • جعبه دنده : 4 دنده
 • حداکثر توان : 7.40 کیلووات (10 اسب بخار) در 8،492 دور در دقیقه
 • حجم سیلندر : 124.1 سی سی (سانتیمتر مکعب)
 • نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه
 • عبارتند از : آپشن :هندلی / سوپر
موتور سيکلت 247R TYPE 1
برخی از ویژگی ها
 • جعبه دنده : 6 دنده
 • حداکثر توان : 19.7 کیلووات (27 اسب بخار) در 9،000 دور در دقیقه
 • نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه
 • حجم سیلندر : 247 سی سی (سانتیمتر مکعب)
موتور سيکلت VJF 247
برخی از ویژگی ها
 • جعبه دنده : 5 دنده
 • حداکثر توان : 17.3 کیلووات (23.5 اسب بخار) در 9،000 دور در دقیقه
 • حجم سیلندر : 247 سی سی (سانتیمتر مکعب)
 • نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه
موتور سيکلت RADISSON 248
برخی از ویژگی ها
 • جعبه دنده : 5 دنده
 • حداکثر توان : 10.65 کیلووات (14.5 اسب بخار) در 7،063 دور در دقیقه
 • حجم سیلندر : 248.6 سی سی (سانتیمتر مکعب)
 • نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه
موتور سيکلت هیوسانگ EXIV 249 R
برخی از ویژگی ها
 • جعبه دنده : 6 دنده
 • حداکثر توان : 20.59 کیلووات (28 اسب بخار) در 9،500 دور در دقیقه
 • حجم سیلندر : 249 سی سی (سانتیمتر مکعب)
 • نوع انجین : تک سیلندر، چهار زمانه