لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :
دسته بندی محصولات

نوع

فقط نمایش کالاهای موجود :
اسکوتر ES 9013D
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 45 کیلومتر
 • نوع باتری : باتری 60 ولت/ 20 آمپرساعت - باتری سرب اسید
 • سرعت : 45 کیلومتر بر ساعت
 • ترمز جلو : دیسکی
 • ترمز عقب : ترمز کاسه ای
 • سایز تایر : 10*3.0
 • توان : 1200 وات
 • نوع : برقی
اسکوتر ES 9012B
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 35 کیلومتر
 • نوع باتری : باتری 48 ولت/ 12 آمپرساعت - باتری سرب اسید
 • سرعت : 28 کیلومتر بر ساعت
 • ترمز جلو : ترمز کفشکی
 • ترمز عقب : ترمز کفشکی
 • سایز تایر : 2.125*14
 • توان : 350 وات
 • نوع : برقی
اسکوتر ES 9011B
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 35 کیلومتر
 • نوع باتری : باتری 48 ولت/ 12 آمپرساعت - باتری سرب اسید
 • سرعت : 28 کیلومتر بر ساعت
 • ترمز جلو : ترمز کفشکی
 • ترمز عقب : ترمز کفشکی
 • سایز تایر : 2.125*14
 • توان : 350 وات
 • نوع : برقی
اسکوتر ES9010B
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 35 کیلومتر
 • نوع باتری : باتری 48 ولت/ 12 آمپرساعت - باتری سرب اسید
 • سرعت : 28 کیلومتر بر ساعت
 • ترمز جلو : ترمز کفشکی
 • ترمز عقب : ترمز کفشکی
 • سایز تایر : 2.125*14
 • توان : 350 وات
 • نوع : برقی
اسکوتر ES 9009B
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 48 کیلومتر
 • نوع باتری : باتری 48 ولت/ 12 آمپرساعت - باتری سرب اسید
 • سرعت : 28 کیلومتر بر ساعت
 • ترمز جلو : ترمز کفشکی
 • ترمز عقب : ترمز کفشکی
 • سایز تایر : 1.95*16
 • توان : 350 وات
 • نوع : برقی
اسکوتر ES9008B
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 35 کیلومتر
 • نوع باتری : باتری 48 ولت/ 12 آمپرساعت - باتری سرب اسید
 • سرعت : 28 کیلومتر بر ساعت
 • ترمز جلو : ترمز کفشکی
 • ترمز عقب : ترمز کفشکی
 • سایز تایر : 2.125*14
 • توان : 350 وات
 • نوع : برقی
اسکوتر ES 9006B
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 35 کیلومتر
 • نوع باتری : باتری 48 ولت/ 12 آمپرساعت - باتری سرب اسید
 • سرعت : 28 کیلومتر بر ساعت
 • ترمز جلو : ترمز کفشکی
 • ترمز عقب : ترمز کفشکی
 • سایز تایر : 2.125*14
 • توان : 350 وات
 • نوع : برقی
اسکوتر ES 9005B
برخی از ویژگی ها
 • ترمز جلو : ترمز کفشکی
 • ترمز عقب : ترمز کفشکی
 • سرعت : 28 کیلومتر بر ساعت
 • نوع باتری : باتری 48 ولت/ 12 آمپرساعت - باتری سرب اسید
 • میزان پیمایش : 35 کیلومتر
 • سایز تایر : 2.5*14
 • توان : 350 وات
 • نوع : برقی
اسکوتر ES 9002C
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 45 کیلومتر
 • نوع باتری : باتری 60 ولت/20 آمپرساعت - باتری سرب اسید
 • سرعت : 45 کیلومتر بر ساعت
 • ترمز جلو : دیسکی
 • ترمز عقب : ترمز کاسه ای
 • سایز تایر : 10-3.0
 • توان : 1000 وات
 • نوع : برقی
اسکوتر ES 9001A
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 55 کیلومتر
 • نوع باتری : باتری 48 ولت/20 آمپرساعت
 • سرعت : سرعت 35 کیلومتر بر ساعت
 • ترمز جلو : ترمز کاسه ای
 • ترمز عقب : ترمز کاسه ای
 • سایز تایر : 3-10
 • توان : 400 وات
 • نوع : برقی