لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :
دسته بندی محصولات

نوع

فقط نمایش کالاهای موجود :
اسکوت 1610
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 20 کیلومتر
 • توان : 1000 وات
 • نوع : برقی
 • عبارتند از : حداکثر سرعت : 40 کیلومتر بر ساعت
  زمان شارژ باتری : 4~6
  حداکثر وزن سرنشین : 120 کیلوگرم
اسکوت 8008
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 16 کیلومتر
 • توان : 800 وات
 • نوع : برقی
 • عبارتند از : حداکثر سرعت : 35 کیلومتر بر ساعت
  زمان شارژ باتری : 4~6
  حداکثر وزن سرنشین : 120 کیلوگرم
اسکوت 4003
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 14 کیلومتر
 • توان : 300 وات
 • نوع : برقی
 • عبارتند از : حداکثر سرعت : 20 کیلومتر بر ساعت
  زمان شارژ باتری : 4~6
  حداکثر وزن سرنشین : 75 کیلوگرم
اسکوت 3003
برخی از ویژگی ها
 • میزان پیمایش : 14 کیلومتر
 • توان : 300W
 • نوع : برقی
 • عبارتند از : حداکثر سرعت : 20 کیلومتر بر ساعت
  زمان شارژ باتری : 4~6
  حداکثر وزن سرنشین : 100 کیلوگرم