لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :

قیمت

ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی

صفحه نمایش

نمودار مصرف انرژی

تکنولوژی حباب ساز

فقط نمایش کالاهای موجود :
ماشین لباسشویی GOF 106 K
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 6 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد
ماشین لباسشویی GOF 127 K
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 7 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد
ماشین لباسشویی GO 148 DF K
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 8 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد
ماشین لباسشویی GO 148 DF K
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 8 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد
ماشین لباسشویی GV-127DC1-K
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 7 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد
ماشین لباسشویی GV-137TC1-K
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 7 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد
ماشین لباسشویی GV-158LC1-K
برخی از ویژگی ها
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • ظرفیت مخزن ماشین لباسشویی : 8 کیلوگرم
 • قفل کودک : دارد