لیست مقایسه
انتخاب های شما :
تعداد نمایش : 12 24 مشاهده همه
ترتیب نمایش :
نوع نمایش :

قیمت

نوع مصرف

فناوری تولید یون

باد سرد

تقویت کننده توربو

حلقه آویختن

متمرکز کننده هوا

فقط نمایش کالاهای موجود :
سشوار D5800
برخی از ویژگی ها
 • توان : 2100 وات
 • طول سیم : 1.8 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : دارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار D5220
برخی از ویژگی ها
 • توان : 2400 وات
 • طول سیم : 2 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : دارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار D5215
برخی از ویژگی ها
 • توان : 2300 وات
 • طول سیم : 2 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : دارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار مدل D5210
برخی از ویژگی ها
 • توان : 2200 وات
 • طول سیم : 2 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : دارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار D5020
برخی از ویژگی ها
 • توان : 2200 وات
 • طول سیم : 1.8 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : دارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار D5015
برخی از ویژگی ها
 • توان : 2100 وات
 • طول سیم : 1.8 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : دارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار D5010
برخی از ویژگی ها
 • توان : 2000وات
 • طول سیم : 1.8 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : دارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار D5000
برخی از ویژگی ها
 • توان : 1800 وات
 • طول سیم : 1.8 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : ندارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار - D3710
برخی از ویژگی ها
 • توان : 2200 وات
 • طول سیم : 3 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : دارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار D3015
برخی از ویژگی ها
 • توان : 2000وات
 • طول سیم : 1.8 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : دارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار مدل D3010
برخی از ویژگی ها
 • توان : 2000وات
 • طول سیم : 1.8 متر
 • فناوری تولید یون : دارد
 • باد سرد : دارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد
سشوار مسافرتي D2400
برخی از ویژگی ها
 • توان : 1400 وات
 • طول سیم : 1.8 متر
 • فناوری تولید یون : ندارد
 • باد سرد : ندارد
 • متمرکز کننده هوا : دارد